Daftar Penggunaan Gedung/ RuanganTanggal Ruang TurbinHallGedung AGedung BGedung CGedung DCBTGedung LavenderGedung MagnoliaGedung SerojaGedung perpustakaan
1KosongKosongKosongKosongKosongDigunakan KosongKosongKosongKosongKosong
2KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
3KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
4KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
5KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
6KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
7KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
8KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
9KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
10KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
11KosongDigunakan KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
12KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
13KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
14KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
15KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
16KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
17KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
18KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
19KosongDigunakan KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
20KosongDigunakan KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
21KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
22KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
23KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
24KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
25KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
26KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
27KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
28KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
29KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
30KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong
31KosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosongKosong